Legal

Integritetspolicy

1. Vårt åtagande för din integritet

EF Education AB, Box 5761, Strandvägen 13B. Organisationsnummer: 556101-5255 Momsregistreringsnummer: SE556101525501 (“EF”) strävar efter att skydda integriteten hos våra kunder. EF:s Personuppgiftspolicy (“Personuppgiftspolicyn”) är tillämplig på alla personuppgifter som samlas in av oss, eller tillhandahålls oss, oavsett om så sker online eller offline, inklusive personuppgifter som samlas in eller tillhandahålls genom våra webbplatser (våra “Webbplatser”) och alla våra mobila sidor, applikationer, grafiska användargränssnittskomponenter och andra interaktiva tjänster (tillsammans benämnda våra ”Appar”), genom de officiella sociala mediesidor som vi kontrollerar (våra “Sociala mediesidor”) samt genom HTML-formaterad epost som vi sänder till dig (sammantaget, inklusive våra Sociala mediesidor, Appar och webbsidor, benämnda ”Sidorna”). Om du inte accepterar villkoren i denna Personuppgiftspolicy, bör du inte använda webbsidan eller skicka Personuppgifter.

2. Personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter” är information som identifierar dig som individ, till exempel:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadress)
 • Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer)
 • E-postadress
 • Kredit- och betalkortsnummer
 • Profilbild
 • Sociala mediekonto-ID
 • Bosättningsland
 • IP-adress
 • Skolans namn och adress
 • Företagsnamn och adress
 • Önskade utbildningar
 • Preferenser
 • Information om webbläsare och enhet
 • Information från serverloggfiler
 • Information insamlad genom cookies, pixeltaggar och annan teknologi
 • Information om applikationsanvändning
 • Demografisk information och annan information som tillhandahålls av dig
 • Positionsinformation
 • Sammanslagen information

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar, tillsammans med våra tjänsteleverantörer, in Personuppgifter på flera olika sätt inklusive:

 • Genom Sidorna: Vi kan samla in Personuppgifter genom Sidorna, till exempel när du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller gör ett köp.
 • Offline: Vi kan samla in Personuppgifter även offline, till exempel när du kontaktar kundservice.
 • Från andra källor: Vi kan samla in Personuppgifter från andra källor, till exempel offentliga register, samarbetspartners, sociala medieplattformar, från personer du är vän med eller på annat sätt interagerar med på sociala medier samt från annan tredje part. Om du till exempel väljer att ansluta ditt sociala mediekonto till ditt konto på vår Webbsida kommer vissa Personuppgifter att delas med oss, inklusive Personuppgifter som är en del av din profil eller dina vänners profiler.
 • Genom din webbläsare eller enhet: Viss information samlas in genom de flesta webbläsare eller automatiskt genom din enhet. Vi använder denna information för statistiska ändamål samt för att säkerställa att Sidan fungerar korrekt.
 • Genom serverloggfiler: Din “IP-adress” är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator eller enhet du använder av din Internetleverantör. En IP-adress identifieras och sparas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker Sidorna, tillsammans med tid för besöket och de sidor som visades.
 • Genom cookies: Cookies gör det möjligt för en webbserver att överföra data till en dator eller enhet för lagring av historik och andra ändamål. Om du inte vill att information ska samlas in genom cookies finns det i de flesta webbläsare en enkel inställning som låter dig neka användning av cookies. I vår cookiepolicy finns detaljerad information om de cookies vi använder och varför vi använder dem.
 • Genom din användning av en App: När du laddar ner och använder en App kan vi och våra tjänsteleverantörer utifrån ditt enhetsnummer följa och samla in information om användningen av Appen, såsom datumet och tiden Appen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information samt vilka filer som har laddats ner till Appen.
 • Från dig: Information såsom födelsedatum, kön och postnummer samt annan information såsom hur du föredrar att kontaktas kan komma att samlas in när du frivilligt tillhandahåller denna information.
 • Fysisk position: Vi kan komma att samla in den fysiska positionen för din enhet.

I vissa fall använder vi en betalningslösning som tillhandahålls av en tredje part för att genomföra köp och/eller samla in gåvor som gjorts genom Sidorna. I dessa fall kommer dina Personuppgifter att samlas in av denna tredje part och inte av oss. Informationen kommer då att vara föremål för den tredje partens personuppgiftspolicy istället för denna Personuppgiftspolicy. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för hur denna tredje part använder eller delar din Personliga Information.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi kan komma att använda Personuppgifter:

 • För att besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål, såsom att sända dig nyhetsbrev eller för att besvara dina frågor och kommentarer.
 • För att sända administrativ information till dig, till exempel information om Sidorna och ändringar i våra villkor och policyer. Eftersom denna information kan vara viktig för dig är det inte möjligt att välja att inte ta emot denna information.
 • För att slutföra och uppfylla dina köp och/eller din donation, till exempel för att genomföra din betalning, leverera din order till dig, kommunicera med dig angående ditt köp och erbjuda dig tillhörande kundservice.
 • För att förse dig med uppdateringar och meddelanden angående våra produkter, kampanjer och program och för att sända inbjudningar att delta i speciella program till dig.
 • För att göra det möjligt för dig att kontakta och bli kontaktad av andra användare genom Sidorna, på det sätt som möjliggörs av den aktuella Sidan.
 • För att göra det möjligt för dig att interagera på diskussionsforum, chattrum, profiler och bloggar och andra tjänster på vilka du kan skriva och lägga upp information och material (inklusive våra Sociala mediesidor).
 • För våra affärsändamål, såsom analys och hantering av våra verksamheter, marknadsundersökningar, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättring av våra Sidor, förbättring av våra tjänster och produkter, identifiering av användarmönster, utvärdering av marknadsföringskampanjer, anpassning av upplevelsen och innehållet på Sidorna baserat på din tidigare användning och mätning av kundnöjdheten samt tillhandahållande av kundservice (inklusive problemidentifikation i relation till kundfrågor).
 • Vi använder information som samlas in av webbläsare eller din enhet för statistiska ändamål samt för att säkerställa att Sidorna fungerar korrekt.
 • I vår cookiepolicy finns detaljerad information om de cookies vi använder och varför vi använder dem.
 • Vi kan använda din enhets fysiska position för att förse dig med personligt positionsbaserade tjänster och innehåll. Vi kan också dela din enhets fysiska position, kombinerat med information om vilka annonser du sett och annan information som vi samlar in, med våra marknadsföringspartners för att möjliggöra för dem att erbjuda dig mer personligt anpassat innehåll och för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer.
 • I de fall vi finner det nödvändigt och lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar i andra länder än din hemvist; (b) för att följa legala processer; (c) för att tillmötesgå uppmaningar från offentliga myndigheter inklusive offentliga myndigheter i andra länder än landet du är bosatt i; (d) för att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda våra verksamheter och våra närstående bolags verksamheter; (f) för att skydda våra och/eller våra närstående bolags, din eller annans rättigheter, integritet, säkerhet och egendom; samt (g) för göra det möjligt för oss att vidta tillgängliga åtgärder eller minimera de skador vi kan åsamkas.
 • Dina personuppgifter kommer att behandlas av EF både inom och utom EU/EES/Schweiz, främst för att genomföra din bokning, erbjuda dig de produkter och tjänster du beställt (inklusive reseförsäkringsskydd) och för kundservice och marknadsföringsåtgärder. Eftersom våra servrar finns i USA, våra säljteam på lokala kontor globalt, vårt huvudkontor i Schweiz och de skolor där eleverna väljer att ta klasser på lokala kontor globalt, kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag, skadereglerare och affärpartners både inom och utom EU/EES/Schweiz. De affärspartners som vi delar information med är endast sådana som behöver tillgång till personlig information för att bearbeta den beställning som har lagt på Sidorna, till exempel transportassistans, boende eller skola och de kommer bara att få den information som behövs för det ändamålet. Ingen affärspartner kommer att få tillgång till dina Personuppgifter för eget marknadsföringssyfte. EF hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. Om du har frågor angående EF:s behandling av dina personuppgifter eller vill ha oriktiga uppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss. Genom att acceptera denna Personuppgiftspolicy godkänner du och lämnar samtycke till dessa potentiella överföringar. Du bör vara medveten om att många länder utanför EES inte erbjuder samma skydd för personuppgifter som länder inom EES. Överföringar kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att involverade tredje parter erbjuder ett adekvat skydd. Samma krav kommer att ställas på alla framtida lagrings- och behandlingsföretag vi använder i relation till Sidorna. Du har rätt att en gång om året avgiftsfritt erhålla ett utdrag över de personuppgifter som EF har sparade om dig genom att sända en skriftlig begäran till den adress som framgår i början av denna Personuppgiftspolicy.

3. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda Personuppgifter under vår kontroll. Tyvärr kan ingen överföring av data över Internet eller något lagringssystem för data vara 100 % säkert.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du upplever att ett konto du har hos oss inte längre är säkert) ber vi dig att omedelbart rapportera problemet genom att kontakta oss genom formuläret ”Kontakta oss”.

4. Tillgång, ändringar och val

Vi ger dig flera möjligheter avseende vår användning och utlämnande av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 • Om du vill sluta få marknadsföringsutskick från oss kan du enkelt använda avregistreringsfunktionen i det mottagna utskicket. Du kan också använda kontaktuppgifterna nedan under “Kontakta oss” och meddela oss detta genom att skicka e-post, ringa eller skriva till oss. Skriv i meddelandet att du inte längre vill få marknadsföringsutskick från oss.
 • Vi kommer vidare inte att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part, inklusive våra dotterbolag, för att användas i direktmarknadsföringssyfte om vi har mottagit och behandlat en begäran från dig om att dina Personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part i detta syfte. Om du vill lämna in en sådan begäran är du välkommen att meddela oss genom att använda formuläret ”Kontakta oss”. Var gärna tydlig med att du begär att vi inte lämnar ut dina Personuppgifter till våra dotterbolag och/eller annan tredje part för deras direktmarknadsföringssyften.

Observera att en ändring inte gäller omedelbart. Vi strävar efter att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och inte i något fall senare än 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. Notera gärna att vi, även om du har valt att inte motta marknadsföringsrelaterad information från oss, fortfarande kommer att sända dig viktiga administrativa meddelanden, och att du inte kan välja att inte motta administrativa meddelanden.

 • Använd formuläret ”Kontakta oss” för att granska, ändra, korrigera, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av dina Personuppgifter som tidigare har kommit oss tillhanda. Var tydlig i din begäran. Specificera vilken information du vill ha ändrad, om du vill ha dina Personuppgifter borttagna ur vår databas eller låt oss på annat sätt veta hur du vill begränsa vår användning av dina Personuppgifter.

Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är praktiskt möjligt. Observera att det trots våra åtgärder kan finnas restinformation kvar i våra databaser och övriga register som inte kommer att raderas eller ändras. Notera vidare att vi kan behöva spara viss information för registerändamål och/eller för att slutföra en transaktion du påbörjat innan din begäran om ändring eller radering (du kan till exempel inte, när du genomför ett köp eller deltar i en kampanj, radera den personliga informationen du tillhandahållit oss förrän köpet eller kampanjen avslutats).

5. Sidor tillhörande tredje part

Denna Personuppgiftspolicy reglerar inte, och vi är inte ansvariga för, integriteten, informationen eller andra rutiner hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver en webbsida till vilken EF:s Sidor länkar till. Inkluderingen av en länk på en EF-sida innebär inte ett godkännande eller stöd för den länkade webbsidan från oss eller våra närstående bolag.

Vi kan vidare komma att erbjuda tillgång till tredjepartsfunktioner som gör det möjligt för dig att tillföra innehåll till dina sociala mediekonton. Observera att all information som du tillhandahåller genom dessa funktioner regleras av den aktuella tredje partens Personuppgiftspolicy, och inte av denna Personuppgiftspolicy. Vi har inte någon kontroll över, och är inte ansvariga för, någon tredje parts användning av information som du tillhandahåller genom dessa funktioner.

Vi är vidare inte ansvariga för insamlings-, användnings- och utlämningspolicyer och rutiner (inklusive datasäkerhetsrutiner) hos något annat företag, såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon applikationsutvecklare, applikationsleverantör, leverantör av en social medie-plattform, leverantör av ett operativsystem, leverantör av en trådlös tjänst eller tillverkare av enheter, inklusive alla Personuppgifter du lämnar till andra företag genom eller i samband med Apparna eller våra Sociala mediesidor.

6. Lagringstid

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna Personuppgiftspolicy.

7. Användning av sidor av underåriga

Vi erbjuder program för barn avsedda att köpas av vuxna. För att skydda barns integritet kräver vi föräldrarnas godkännande från användare som ännu inte nått myndig ålder i det land där de är bosatta när de önskar göra en reservation eller beställa en broschyr för något av våra program.

8. Känslig information

Vår generella önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga Personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på eller genom Sidorna eller på annat sätt. Vid specifika undantagssituationer, såsom avseende försäkringsansökningar, kommer vi att klargöra hur detta kan göras på ett säkert sätt.

9. Uppdateringar av denna personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Under rubriken “Senast uppdaterad” framgår när denna Personuppgiftspolicy senast ändrades. Ändringar av denna Personuppgiftspolicy börjar gälla när den reviderade Personuppgiftspolicyn publiceras på vår hemsida.

10. Kontakta oss

Om du har frågor angående denna Personuppgiftspolicy kan du kontakta oss genom att klicka här.