EF Global Classroom Foundation – Nepal

Maj 2017

Den 25 april blir det två år sedan den massiva jordbävningen inträffade som totalförstörde centrala Nepal år 2015, och som drabbade hela landet hårt med stora skador och förödelse. Före jordbävningen var Nepal rankat som nummer 145 av 187 länder på FN:s Human Development Index, vilket ger landet en status som ett av de ""minst utvecklade länderna"" i världen. Den här nivån av socioekonomisk sårbarhet, tillsammans med landets värsta naturkatastrof på 80 år, förklarar varför Nepal går långsamt fram i en lång återuppbyggnadsprocess.

Förutom omfattande skador och förluster har ett stort antal skolor i Nepal drabbats hårt av naturkatastrofen. En kort tid efter jordbävningen beslutade EF Education First att starta ett större initiativ under The Global Classroom, för att hjälpa landet med ett långsiktigt återuppbyggande av Nepal. EF beslutade sig för att bygga en ny grundskola i ett av de områden som blivit mest påverkat av jordbävningen. Efter flera månaders arbete med att hitta en lämplig plats för detta, bestämde sig EF-teamet för att bygga en ny skola på en fjällsida i en liten by, vid namn Shree Jalapa Higher Secondary School som ligger i Sindupalchock-distriktet.

"När allt är färdigställt kommer den efterlängtade skolan att ha plats för 1200 elever och lärare: en huvudbyggnad med 12 standardklassrum och en multifunktionell byggnad som inkluderar undervisningsrum, matsalar, läsrum, laboratorier och kontor."

Den 28 september 2016 kulminerade flera månaders hårt arbete av EF:s team i Nepal, tillsammans med flera viktiga partners. Med allas insats kommer projektet att göra det möjligt att bygga två nya byggnader på den ursprungliga platsen, och förvandla Jalapa Devi HSS till den största skolan i distriktet. När skolan är färdigbyggd, kommer det efterlängtade campusområdet att ha utrymme för 1200 studenter och lärare: en huvudbyggnad med 12 standardklassrum och en multifunktionell byggnad som inkluderar undervisningsrum, matsalar, läsrum, laboratorier och kontor.

Medan arbetet med återuppbyggnaden är i full gång fortsätter undervisningen på skolan. Över 20 lärare kan under tiden undervisa 665 elever på Jalapa Devi i tillfälliga klassrum. Från lokala lärare som har undervisat på Jalapa Devi i flera år, till frivilliga lärare som vill hjälpa till – alla har gått samman för att stötta barnen och skapa bättre utbildningsmöjligheter för dem som behöver det mest.

Läs mer: https://www.ef.com/blog/globalclassroom/