Hello Zero

EF Education First är vi stolta över att våra språkresor, kulturella utbyten och akademiska program skapar en positiv inverkan på människor runt om i världen. Oavsett om det är genom ny kunskap, nya språkkunskaper eller fördjupad förståelse för andra kulturer, vill vi att alla ska ha möjligheten att utforska världen. Klimatförändringarna hotar dock världen och alla oss som kallar den vårt hem. Vi vill således dra vårt strå i stacken för att säkerställa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vi är glada över att presentera Hello Zero, vår vision och vårt initiativ att frivilligt kompensera alla våra globala koldioxidutsläpp. Det första steget i detta ambitiösa program är EF Forest Initiative, ett projekt som ämnar att odla och bevara skogar runt om i världen. Vårt mål med Hello Zero är tvåfaldigt: EF kommer att vara koldioxidnegativt varje år från och med 2021 samt så småningom kompensera för all koldioxid vi har släppt ut, indirekt eller direkt kopplade till våra program, sedan EF grundades år 1965.

Uppnå neutralitet och negativitet i koldioxidutsläpp

Att uppnå koldioxidneutralitet innebär att det finns en balans mellan utsläppen av koldioxid, exempelvis från flygresor, bussresor, drift av kontor och campus, och absobering av koldioxid från atmosfären. Att bli koldioxidnegativa är ett steg längre, det vill säga att eliminera mer koldioxid från atmosfären än vad som skapats. Koldioxid och andra växthusgaser bidrar till global uppvärmning. När de byggs upp i atmosfären över tid fångar de värmen, vilket bidrar till att planeten värms upp och allt från matproduktion till rent vatten förstörs.

“Våra utbildningsprogram inspirerar nyfikenhet och vidgar vyerna,” säger Dr. Edward Hult, CEO för EF Nordamerika. ”På många sätt bidrar EFs dagliga arbetet direkt till FN:s mål för hållbar utveckling. Precis som forskare arbetar för att utveckla innovationer för en mer hållbar framtid, så kan och borde vi, liksom alla företag, göra vår del idag. Vi är stolta att vara bland de första, om inte den första internationella utbildningsorganisationen, som tar ett så ambitiöst åtagande. Vi längtar tills vi kan dela med oss av våra framsteg med de miljoner lärare, studenter, resenärer och anställda som interagerar med oss varje år. Vi hoppas att andra, både inom vår bransch och bortom, ansluter sig till vårt initiativ om att bli koldioxidneutrala

Planterar träd med Eden Reforestation Projects

Under EF Forest Initiatives första år kommer vi plantera träd med Eden Reforestation Projects. Detta är en ideell organisation som involverar lokala samhällen att plantera, bibehålla och skydda tidigare, avskogade områden. Eden kommer att hjälpa oss att starta upp projektet i Kenya, Madagaskar och Mocambique. Ett område i varje land kommer att få en EF-skog som vi sponsrar och finansierar. Eden kommer att plantera tre miljoner träd å våra vägnar under år 2021. Arbetet kommer därefter att växa över tid när vi involverar fler partners och platser.

Vi valde Eden Reforestation Projects som vår första EF Forest samarbetspartner på grund av deras angelägenhet att restaurera friska skogar samtidigt som de skapar ekonomiska möjligheter för samhällen på landsbygden över hela jordklotet. Eden förser byborna med rättvisa löner och utbildning vid anställning. De bygger även infrastruktur som stöttar byborna och skyddar dem mot olaglig skogsavverkning, tjuvjakt och andra hot. Eden har hittills planterat mer än 485 miljoner träd och skapat över 26 000 jobbtillfällen över samhällen i Haiti, Honduras, Indonesien, Kenya, Madagaskar, Mocambique, Nepal och Nicaragua

Långsiktig påverkan på miljön

EF Forests kommer skapa en långsiktig positiv påverkan på miljön genom att prioritera inhemska trädarter som tål ekologiska stressfaktorer, utför en rad av ekosystemtjänster (såsom sedimentreglering och stormskydd) samt binder koldioxid. Ett exempel på detta är Mangroveträden - dessa tåliga träd trivs i leriga kustområden som ofta drabbas av kraftiga stormar. Varje Mangroveträd eliminerar cirka 12,3 kg kol varje år och cirka 308 kg under hela trädets livstid.

“Resor är en viktig del för att få kunskap om världen, men det är kritiskt att finna hållbara lösningar som kompenserar för resandets miljöpåverkan,” säger Debra Crawford, Utvecklingsansvarig på Eden Reforestation Projects. ”EFs återplantering av skog kommer att bidra till ett minskat koldioxidavtryck, i takt med att nästa generation utbildas i huruvida de kan stötta miljön och de lokala samhällena.”

Utöver EF Forest Initiative arbetar vi med flera andra projekt för att uppnå Hello Zero-målet. Detta inkluderar en övergång till återvunnet material vid produktionen av EFs ikoniska ryggsäckar, att ytterligare minska avfallet på våra kontor och skolor, förättringar av driften och försörjningskedjan, samt utbildningsprogram med fokus på hållbarhet. Vi kommer även att introducera digitala resurser för att kommunicera våra mål och regelbundet rapportera våra framsteg.

EF ansvariga reseåtaganden

Vårt Hello Zero-åtagande för koldioxidneutralitet kompletterar vårt EF Responsible Travel Commitments, inklusive vårt landmärkesåtagande att djurskydd och samarbete med World Animal Protection. 2018 blev EF det första internationella utbildningsföretaget som utvecklade protokoll för bästa praxis för djurskydd i alla program och undviker attraktioner som inte uppfyller dessa standarder.

Resor är ett kraftfullt sätt att främja förståelse för och respekt för världens människor, kulturer och platser. Med lanseringen av Hello Zero och EF Forest Initiative kommer vi, och hela vårt globala samhälle, att arbeta tillsammans för att säkerställa en mer hållbar gemensam framtid för alla.