Bertil Hult

September 2017

Bertil Hult grundade EF 1965 och arbetade som företagets VD fram till 2002 då han övergick till styrelseordförande. Sedan 2008 är han pensionerad men har fortfarande en styrelsepost i företaget.

Bertil Hult

Uppväxt och utbildning

Bertil Hult föddes den 10 februari 1941 i Stockholm. Sitt yrkesverksamma liv inledde han i tonåren, under en paus i studierna, som bud vid Stockholms Enskilda Bank. Han återupptog sedan sina studier och skrev sedan in sig vid Lunds universitet. Redan efter ett år avbröt han studierna för att istället starta företag.

Arbetet med EF

1965, 23 år gammal grundade Bertil Hult Europeiska Ferieskolorna, eller EF. Han bodde då i ett studenthem i Lund, varifrån han drev företaget. Till en början erbjöd företaget språkresor till England för svenska gymnasiereelever, men ganska snart expanderade marknaden till andra Europeiska länder. 1971 öppnade Bertil Hult ett kontor i Tyskland och 1977 flyttade han huvudkontoret till Lucerne i Scheweiz.

EF är idag världens största privatägda utbildningsföretag med 46.500 anställda i över 50 länder. Företaget är fortfarande helt ägt av Bertil Hult och hans familj och erbjuder en mängd olika utbildnings-, språk- och kulturutbytesprodukter.

Övriga intressen

Vid sidan av EF är Bertil Hult involverad i diverse välgörenhetsarbeten, framförallt kring dyslexi. Han är själv dyslektiker och har grundat Bertil Hults stiftelse för att främja förståelse för dyslexi i svenska grundskolor. År 1993 var han en av grundarna av Mentor Foundation International och senare Stiftelsen Mentor i Sverige. Dessa stiftelser fokuserar på att stödja forskning och andra initiativ mot ungdomars drogmissbruk. Bertil Hult har även ett stort seglingsintresse och sponsrade bland annat Whitbread Round the World Race (numera Volvo Ocean Race) med två båtar i tävlingen 1998, där den ena båten vann tävlingen.