Forskning på EF

Som världsledare inom utbildning skapar vi nya sätt att lära oss – genom teknologi, utbildning och design.

Teknologi

Teknologi är en avgörande komponent för att utveckla undervisningen. På EF används det som ett verktyg för att lära sig. Vi blickar alltid framåt för att se vilka nya möjligheter teknologin erbjuder för att hjälpa oss att göra utbildning bättre och roligare.

Utbildning

Den forskning som bedrivs inom EF:s nätverk, berikar studenter vid University of Cambridge, Harvard University, Peking University och University of São Paulo genom att ge dem tillgång till data över språkinlärning, undervisnings- och testtekniker. Forskningen bidrar till en djupare förståelse för språk och inlärning över hela världen.

Design

Vår logotyp av Paul Rand och kontorsmöbler från Vitra visar tydligt att vi på EF bryr oss om design.

Design är för oss mer än grafik, det är resultatet av erfarenhet. Det vi gör varje dag, förändrar förutsättningarna för människor världen över, innebär att förmedla en helhetsupplevelse och där ingår även den visuella upplevelsen.


01/02

EF EdTech

I Shanghai, London och Boston arbetar våra mjukvaruutvecklare, designers, lingvister och filmskapare med att förändra sättet vi lär oss på.

EF undervisar miljontals elever och i framtiden vill vi hjälpa ännu fler.

Ett forskningsprojekt mellan EF och Apple var startskottet för framtidens språkinlärning. Målet under mer än ett decennium har varit att använda teknologi för att från grunden skapa ett bättre sätt att lära sig språk på.

Vi gör ständigt avgörande framsteg inom teknoligin för att skapa nya möjligheter inom språkigenkänning, virtuella verktyg och inlärning. Vi anställer de bästa och mest innovativa medarbetarna för att hela tiden ligga i framkant.

Våra åtaganden

EF EdTech är en forsknings- och utvecklingsenhet för ett av världens mest avancerade utbildningssystem med miljontals användare världen över.

  • Lärosystem för vuxna

  • Lärosystem för barn och ungdomar

  • Lärosystem för företag och myndigheter

  • Lärosystem för skolor och lärare

  • Utbildningstester

Senaste EF-projekten

EF EPI

Se vilka länder som har högst resp. lägst engelskanivå i senaste upplagan av vår världsomfattande studie.

Besök sidan

EF SET

EF SET är världens första standardiserade engelsktest som finns gratis online. På mindre än 50 minuter kan vem som helst få en detaljerad analys av sin kunskapsnivå i engelska.

Resultaten beräknas direkt och visas endast för användaren.

Läs mer
02/02

EFs forskningsnätverk

Vårt forskningsnätverk innefattar världsledande universitet som samarbetar med EF för att förbättra inlärning från grunden.

Nätverket bedriver forskning inom många discipliner såsom lingvistik, pedagogik, inlärningsteknologi, språkbedömning och kulturell förståelse.

Tillsammans skapar vi framtidens språkinlärning, nytänkande undervisning och multikulturell förståelse.

På Cambridge University, institutet för teoretisk och praktisk lingvistik, utvecklas EF-Cambridge Open Language Database (en gemensam öppen språkdatabas) och man studerar även hur modersmålet påverkas när man lär sig andra språk.

Läs mer

I samarbete med Harvard University Graduate School of Education, forskar EF kring inlärning av ett andra språk gällande skriftliga och akademiska färdigheter, i syfte att förbättra inlärningen, undervisningen och utvärderingen av språket.

Läs mer

I samarbete med språkenheten inom Peking University, undersöker EF effektiva undervisningstekniker för miljontals kinesiska studenter, samt utvecklar innovativa testmetoder för gymnasieelever.

I ett av de senaste forskningsprojekten vid University of São Paolo, analyseras översättningar och annan data för att få en bättre förståelse för inlärning, samt vilka mönster brasilianare vanligtvis följer när de lär sig engelska.

Läs mer

EF och Tokyo Universitet har inlett ett forskningsprogram kring hur hjärnan fungerar vid inlärning av ett andra språk.

Läs mer