Ditt skräddarsydda försäkringsskydd

Som utbytesstudent måste du ha en heltäckande reseförsäkring som gäller under hela utbytesprogrammet. För att säkerställa detta omfattas alla EFs studenter automatiskt av ett skräddarsytt försäkringsskydd. Fullständiga villkor finns på www.erikainsurance.com

Reseförsäkringsskyddet

Skulle du behöva uppsöka en doktor, om ditt bagage blir försenat, eller om du blir bestulen är det lätt att få hjälp. EFs personal vet vart man ska vända sig och kan hjälpa dig på plats. Försäkring är viktigt och därför omfattas alla våra studenter automatiskt av den här gruppreseförsäkringen och den ingår i den totala kostnaden för att åka som utbytesstudent. Skulle du välja att avstå från skyddet kommer ett belopp motsvarande värdet på försäkringen (15,950 kr) att dras av från den totala kostnaden. Den alternativa försäkringen måste dock först godkännas då det finns krav på hur skyddet ser ut.

Erika Sport

Sporter som organiseras av skolan är alltid täckta men för att vara säker på att alla sporter och aktiviteter utanför skolan, även mer riskfyllda sådana, är täckta så inkluderar vi Erika Sport i försäkringsskyddet. Vem vet, din värdfamilj har kanske en fyrhjuling du vill prova att köra, eller så vill du åka skidor, spela rugby eller lacrosse utanför skolan. Med Erika Sport inkluderat är du täckt för alla eventualiteter och kan känna dig trygg.

5 skäl till att vi inkluderar försäkringsskydd

Känsla av trygghet

Din och din familjs trygghet är prioritet för oss på EF. Vi har arbetat med Erika Försäkringsaktiebolag (publ) och deras partners i över 25 år. De känner väl till vårt program och vi vet vem vi ska kontakta om något skulle hända. Med försäkringsskyddet inkluderat känner vi oss trygga och vet att vi kan hjälpa på bästa sätt!"

Mindre administration

Alla studenter som åker på ett utbytesår måste ha en godkänd försäkring. Det försäkringsskydd vi inkluderar lever upp till alla krav. Skulle du välja att avstå detta skydd måste den alternativa försäkringen godkänd och det finns en administration kring det."

Obegränsad täckning

Även om det finns vissa undantag och begränsningar, så är försäkringsskyddet heltäckande. Täckningen för medicinska utgifter vid ny sjukdom eller olycka är troligtvis obegränsad. Detta inkluderar läkarbesök, sjukhusvistelse, receptbelagd medicin och akut hemresa."

Täckning vid programavbrott

Om du behöver återvända hem på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall eller om en familjemedlem är i ett kritiskt tillstånd, kan du ersättas för en hemresa. Om ditt program avbryts helt, kommer den outnyttjade delen av EF-programavgiften att återbetalas till dig."

Omfattande paket

Förutom den medicinska täckningen inkluderar skyddet även programavbrott, personlig egendom, reseförsening, ansvarsskydd och juridiska kostnader."

Kontakta oss

Vår personal på ditt lokala EF-kontor ser fram emot att träffa dig och svara på alla dina frågor.

Mandag-Torsdag 10:00 - 17:00

Fredag 10:00 - 16:00

Strandvägen 13B, Box 5761

114 87 Stockholm

08-58793050

[email protected]