Upp till 20 000 kr i rabatt tom 19 juni
Språkexamen i övriga språk
Språkexamen i övriga språk

Språkexamen i övriga språk

Förbered dig inför ett officiellt erkänd språkexamen.

Tyska: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Zertifikat.

Franska: Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel Affairs. Diplôme de français professionnel tillurisme et hôtellerie B1.

Spanska: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) och Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).

Italienska: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS).

Japanska: Japanese Language Proficiency Test (JLPT levels N2-N5).

Mandarin: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).

Koreanska: Test of Proficiency in Korean (TOPIK).

EF Learning Guarantee
EF’s Inlärningsgaranti
Du kommer att avancera minst en språknivå vart sjätte vecka* om du deltar i alla lektioner samt slutför samtliga uppgifter. Vår metod garanterar att du gör maximala framsteg - annars bjuder vi på gratis språklektioner tills du uppnår nästa nivå. *Detta kan variera för andra språk än engelska.