Påbörja ditt studieår i november eller januari - starta din resa idag!
EF Advanced Diploma in English for International Affairs
EF Advanced Diploma in English for International Affairs

EF Advanced Diploma in English for International Affairs

Lär dig om den föränderliga affärsvärlden och internationellt företagande samtidigt som du lär dig språket och förbereder dig för en internationell karriär.

Att lösa globala problem kräver tvärkulturell kommunikation och detta program hjälper till att förbereda dig med rätt språkkunskaper. Lektionerna fokuserar på engelska för globala ämnen som mänskliga rättigheter, fredsbevarande frågor och den globala ekonomin. Under programmets gång kommer du att studera med det senaste studiematerialet inom internationell handel och internationella relationer.

Tillgängligt i:
New York och Oxford

EF Learning Guarantee
EF:s Språkgaranti
Vår inlärningsgaranti innebär att du kan höja dig en språknivå var sjätte vecka – annars får du gratis lektioner tills du behärskar en högre språknivå.