GO Blog | EF Blog Sverige
Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
MenuGratis broschyr

Därför är engelsknivån i ditt land så viktig

Därför är engelsknivån i ditt land så viktig

Engelskkunskaper är viktigt för att det ger människor tillgång till mer information, ett internationellt nätverk samt fler jobbmöjligheter än någonsin. Att ha en god engelsknivå är inte endast viktigt för individer utan även på nationell nivå. Engelsknivån säger mycket om landets framfart inom innovation, konkurrenskraft och framtidsutsikter.

I EF Education Firsts 2021 års upplaga av English Proficiency Index (EF EPI) sammanställdes data från 2 miljoner människor som inte har engelska som förstaspråk. Statistiken användes sedan för att ranka länderna utifrån deras engelsknivå – från mycket högt till mycket lågt.

Viktiga slutsatser i årets rapport är:

 • Engelsknivån har fortsatt förbättrats runt om i världen, om än långsamt.

 • 16 länder gick upp en engelsknivå medan bara ett land försämrade sin nivå.

 • Engelsknivåerna i europeiska länder fortsätter att vara de högsta i världen och har förbättrats avsevärt det senaste decenniet.

 • I Asien förbättrades engelsknivån i centrala och östra Asien (trots nedgång i Japan) medan ASEAN-regionen som helhet försämrade sitt resultat.

 • Latinamerikas engelsknivå fortsätter att stabilt gå uppåt trots att Mexiko fortsätter sin decennielånga nedgång. Anmärkningsvärt är också bristen på framsteg i kvinnors engelsknivå i regionen.

 • Engelsknivån i Afrika fortsätter att variera avsevärt även om flera nordafrikanska länder förbättrade sina resultat, särskilt Algeriet.

 • Nivåerna i Mellanöstern förbättrades något, även om vuxna under 25 år inte har förbättrats alls. Kvinnor fortsätter att inneha lägre engelsknivå än män.

Årets resultat visade också tydliga samband mellan god engelsknivå och bra anslutningsmöjligheter. Andra faktorer var hög nivå av innovation och teknologisk anpassning, samt social och politisk rättvisa.

För den enskilda individen stod följande ut i årets rapport:

 • Vuxna över 30 år förbättrade sin engelsknivå snabbast och har sedan 2015 förbättrats tre gånger så mycket som de mellan 21 och 25 år.

 • Män har kommit ikapp kvinnor när det gäller genomsnittliga engelsknivåer och har fortsatt att förbättra sitt resultat från föregående år.

 • Skillnader i engelskkunskaper mellan chefer och lägre rankad personal har jämnats ut men skillnader beroende på jobbfunktion och sektor kvarstår fortfarande.

 • Engelskkunskaper är högre i storstäder jämfört med landsbygdsområden, vilket delvis återspeglar att fler jobbmöjligheter finns i större städer.

Även om resultaten från EF EPI inte kan förklara alla samband finns en viktig koppling. En hög engelsknivå är viktigt för att vara en del av en framgångsrik, sammankopplad och hälsosam framtid – oavsett var du befinner dig i världen.

2021 års EF EPI-rapport fastslår:

“Languages connect people. They are the way we share ideas, preserve knowledge, and create culture. And languages with many speakers have an inherent magnetism: learning them opens doors. English has the potential to be a powerful driver of diversity and inclusion over the coming decade if only everyone gets an equal shot at learning it.”

Resultaten understryker också den kritiska betydelsen av färdigheter som gör individer, företag och samhällen mer internationellt anslutna och anpassningsbara vid snabba, tekniska förändringar.

För att ta del av den fullständiga nationella rankingen samt analyser av Sveriges engelsknivå i korrelation till ekonomi, innovation, födelsetal och förväntad livslängd – besök www.ef.com/epi/

Vill du vara med och bidra till Sveriges EF EPI ranking?Gör testet här
Bli uppdaterad inom resor, språk och kultur i GOs nyhetsbrevRegistrera dig