Lärarkurser

Var uppdaterad och låt dig inspireras av olika typer av klassrumsundervisning. Våra lärarutbildningskurser utomlands ger dig ett nytt självförtroende i klassrummet samt ger dig praktisk hjälp i din undervisning. EFs lärarutbildningar erbjuds för utbildade lärare i engelska, spanska, tyska och franska.

32

lektioner/vecka
40 minuter per lektion

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Nivå

Minimikrav: B2 nivå

Kurslängd

1-4 veckor

Kursstart

Kursstarterna varierar beroende på kurslängd och vald destination. Kontakta EF för mer information.

Information

Under kursen ges du möjlighet att utforksa och diskutera modern klassrumsmetodik samt att analysera nya undervisningsidéer. Fokus kretsar kring praktiska förslag och studentmotivation, vilket möjliggör en förbättrad undervisning i klassrummet. Du kommer att jämföra undervisningsstilar och praxis i en mängd olika länder och kontrastera de stora skillnaderna i tillvägagångssätt som finns i ditt yrke internationellt.

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas, men anpassas beroende på kurslängd.

Kulturell läskunnighet

Classroom Management

Teaching through media

Pronunciation

Grammar

Lexis

Task-based learning (TBL)

Methods and approaches

Observations and peer teaching

Where would you like to take this course?