Already booked with EF and have questions? Call us at +1 (877) 235-7895‬
Garanterad universitetsplacering
Garanterad universitetsplacering

Garanterad universitetsplacering

Välj språk
Välj destination
Uppnå flyt i språket samtidigt som du skaffar värdefull erfarenhet och den kunskap som krävs för en internationell karriär. Alla studenter som slutför programmet har en garanterad plats på ett av våra 230 partneruniversitet världen över.
20Countries
10Languages
50 Destinations
EF Learning Guarantee
EF's Learning Guarantee
We are so confident that our method will help you make maximum progress, that we guarantee it. Attend all of your classes, do all the assignments, and you’ll advance one course level every six weeks – otherwise, you'll study for free until you do. *This may vary for languages other than English

ATTEND AN INFOMEETING

...
Get in Touch
Get in Touch
Hello Zero: Vår vision för hållbarhet

Hello Zero: Vår vision för hållbarhet

EF har beslutat att vara koldioxidnegativt varje år och så småningom kompensera för all koldioxid vi har släppt ut sedan 1965. Det första steget är EF Forest Initiative, ett projekt för att skapa och bevara skogar runt om i världen.

Läs mer