Påbörja ditt studieår i november eller januari - starta din resa idag!
EF Advanced Diploma in English for Media and Art
EF Advanced Diploma in English for Media and Art

EF Advanced Diploma in English for Media and Art

Studier inom Media & Art i kombination med avancerade engelskstudier. Få grundläggande kunskaper inom medievärldens olika delar såsom fotografi, journalistik, grafisk design och filmproduktion.

Ett unikt program som sammanför studier inom media med intensiva engelskstudier. Utforska en värld av visuell kultur utöver teorin och få inspiration genom professionella föreläsningar och studiebesök. I kursplanen ingår även filmstudier, produktion, fotografilektioner och grafisk design inom ramen för språket.

Tillgängligt i:
New York och London

EF Learning Guarantee
EF:s Språkgaranti
Vår inlärningsgaranti innebär att du kan höja dig en språknivå var sjätte vecka – annars får du gratis lektioner tills du behärskar en högre språknivå.