Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
Menu

17 SPRÅKCITAT FÖR ATT KICKSTARTA DIN INLÄRNING

17 SPRÅKCITAT FÖR ATT KICKSTARTA DIN INLÄRNING

Du har troligtvis redan listat ut det: Vi <3 språk här på EF. Samtidigt som vi skriver om vad som får oss att bli galna efter den nya lingon så tänkte vi nu ge över stafettpinnen till några filosofer och författare som kan ge oss en inspirerande lista med citat om språkinlärning. Så tänker du redan nu på att lära dig ett nytt språk eller kanske redan studerar ett, då kommer dessa 17 språkcitat kickstarta din väg till att kunna det flytande.

1. Language_Travel_Quotes-05översatt

2. “Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things.” – Flora Lewis (“Att lära sig ett annat språk innebär inte bara att lära sig andra ord som betyder samma sak, utan det innebär att lära sig att tänka på ett annorlunda sätt”)

3. “Learning another language is like becoming another person.” – Haruki Murakami (“Att lära sig ett annat språk är som att bli en annan person”)

4. “You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.” – Czech proverb (“Du lever ett nytt liv för varje nytt språk du talar. Om du bara kan ett språk, lever du bara en gång”)

5.Language_Travel_Quotes-04översatt

6. “A language is an exact reflection of the character and growth of its speakers.” – Cesar Chavez (“Ett språk reflekterar exakt den karaktär och styrka hos den som talar”)

7. “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith (“Ett språk placerar dig i en korridor för livet. Två språk öppnar varje dörr längs vägen.”)

8. “You can never understand one language until you understand at least two.” – Geoffrey Willans (“Du kan aldrig förstå ett språk fören du förstår minst två.”)

9. Language_Travel_Quotes-03översatt

10. “Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.” – Rita Mae Brown (“Språk är som en karta över kultur. Det berättar vart människor kommer från och vart de är påväg.”)

11. “Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.” – Johann Wolfgang von Goethe (“De som inte vet något om andra språk vet inget om sitt eget.”)

12. “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” – Nelson Mandela (“Om du pratar till en man i ett språk han förstår, det kommer han komma ihåg. Om du pratar till honom på hans språk, det kommer leda till hans hjärta.”)

13. Language_Travel_Quotes-02översatt

14. “The more languages you know, the more you are human.” – Tomáš Garrigue Masaryk (“Desto fler språk du kan, desto mer mänsklig kommer du att bli.”)

15. “Any time you think some other language is strange, remember that yours is just as strange, you’re just used to it.” (“När du tycker ett annat språk är konstigt, kom ihåg att ditt är precis lika konstigt, det är bara att du är van vid det.”)

16. “Language exerts hidden power, like a moon on the tides.” – Rita Mae Brown (“Språk innehåller gömda krafter, precis som månen på tidvattnet.”)

17. Language_Travel_Quotes-06översatt

Använd dig av språkinspirationen! Läs mer

Dela denna artikel

Senaste artiklar av Språk