Påbörja ditt studieår i november eller januari - starta din resa idag!
IELTS Exam
IELTS Exam

IELTS Exam

Visa din kompetens för akademiska eller yrkesmässiga ändamål.
32 Lektioner/vecka
(40 min per lektion)
16 Allmänna språklektioner
04 Projektlektioner
10 Tillvalsämnen
02 Föreläsningar
  • Nivå:
    Medel / Avancerad
  • Längd:
    Under din sista termin
  • Startdatum:
    Januari / April / Juni / September

Visa din erfarenhet Detta program är idealiskt för studenter som behöver studera eller arbeta där engelska används som kommunikationsspråk.

Examensbeskrivning IELTS, det internationella engelska språktestet, krävs för att komma på universitetet i många länder, inklusive Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Testet är erkänt av många universitet, arbetsgivare, yrkesorganisationer, myndigheter och andra regeringar.

EF Learning Guarantee
EF:s Språkgaranti
Vår inlärningsgaranti innebär att du kan höja dig en språknivå var sjätte vecka – annars får du gratis lektioner tills du behärskar en högre språknivå.