Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
Menu

4 överraskande fakta om hur vi lär oss språk

4 överraskande fakta om hur vi lär oss språk

Det finns mycket kunskap över hur vi lär oss ett främmande språk. Du måste börja när du är ung, för äldre har svårare att lära sig. Det finns även en gräns på hur många språk vår hjärna kan klara av.

EF har funnits sedan 1965. Vi testar varje student före och efter att de studerat ett språk utomlands med oss. Det har gett oss en unik insikt över hur människor lär sig ett främmande språk.

En väldigt stor skara utlandsstudenter som har studerat med EF de två senaste åren, på mer än 40 skolor runt om i världen. Det har gett oss möjlighet att hitta fascinerande insikter. Många ger nyanser av den tidigare kunskap som rör sig om språkinlärning och till och med lite extra utöver denna.

1. Språkbad är ett särskilt effektivt sätt att lära sig ett nytt språk

Människor som inte tidigare har haft någon kontakt med ett språk gör större framsteg under de första veckorna av sin tid utomlands än någon annan grupp studenter. Även om ett så kallat språkbad (då studenten placeras i en miljö där enbart nya språket talas) kan verka skrämmande, så verkar det inte vara det för de flesta studenterna.

Vår data visar att åka utomlands för att lära sig ett helt nytt språk som en sann nybörjare kommer att ge en kraftfull ökning till ditt lärande, oavsett ålder. Detta resultat kan vara lugnande för föräldrar som kan oroa sig för ett barn som åker utomlands utan tillräcklig kunskap av ett språk. Samtidigt goda nyheter för vuxna som känner att de har missat båten när det gäller att lära sig ett nytt språk.

2. Unga vuxna kan unikt lära sig språk snabbt

Studenter i 20-års åldern lär sig ett nytt språk snabbare i ett så kallat språkbad än någon annan grupp. Detta är troligtvis på grund av att unga vuxna har studiekunskaper och förtrogenhet med grammatik som gör att man lär sig ett nytt språk snabbare. De brukar också ha en stark yttre motivationsfaktor för att lära sig främmande språk på grund av studier och karriärsdrömmar. Att tala ett annat språk, framförallt engelska, är en tillgång när du studerar. Det är också känt att förbättra chanserna när du söker jobb.

Skillnaderna i inlärningshastigheter mellan åldersgrupper är mycket mindre än vad som ofta antas. Vår data visar att färdigheter utvecklas ungefär lika snabbt från de sena tonåren till vuxenlivet. Intressant gäller detta även för dem som är mellan 50-80 år som lär sig ett nytt språk. Så även om du inte började lära dig ett språk under tidigt stadium kan du förbättra dina kunskaper väl genom att studera i ett land där språket talas.

3. Män och kvinnor lär sig språk lika snabbt

Massor av forskning, inklusive vår egen, hittar könsskillnader i främmande språkkunskaper. Kvinnor i allmänhet är både mer skickliga och mer motiverade att lära sig främmande språk. Med det finns goda nyheter för män som studerar utomlands. När man tittar specifikt på personer som lär sig främmande språk i en miljö där språket talas finns ingen övergripande skillnad i inlärningshastighet mellan män och kvinnor.

Vår data visar dock att manliga studenter tenderar att studera lite längre och därifrån får de något mer övergripande framsteg. Detta borde uppmuntra föräldrar till kvinnliga studenter att investera längre kurser som säkerställer att de får det mesta av sin studietid utomlands och förbättrar sina kunskaper lika mycket som de manliga studenterna.

4. Att tala ett andra språk kommer att hjälpa dig att lära dig ett tredje

Den största variationen i inlärningshastigheten är mellan enskilda studenter. Vår data visar också att studenter från länder där två eller flera språk används i utbildningssystemet lär sig snabbare än studenter från länder där endast ett språk är dominant. Annan forskning verkar bekräftar detta vilken visar att när man redan talar två språk är det enklare att lära sig ett tredje språk. Detta är troligt eftersom deras hjärnor är redo för att lära sig ett annat språk och därmed ha lite lättare att lära sig ytterligare ett.

Redo att lära dig ett nytt språk?Läs mer här

Dela denna artikel

Senaste artiklar av Språk