Läs det senaste om resor, språk och kultur från EF Education First
Menu

TVÅSPRÅKIG FAMILJ: 5 metoder

TVÅSPRÅKIG FAMILJ: 5 metoder

De många kognitiva, akademiska och sociala fördelarna med att lära sig främmande språk har uppmuntrat föräldrar över hela världen att leta efter tips om hur man ska uppfostra barn till att bli tvåspråkig. Denna strävan är inte så enkel som att låta barnen titta på Dora Utforskaren och hoppas att deras ordförråd ska växa. Dock är det sanning att unga barn har lättare att lära sig. För att dra nytta av denna unika tid i livet måste föräldrar som är nyfikna på två språk göra ett medvetet försök att hjälpa sina barn att lära sig. Det finns ingen ”one-size-fits-all”-metod då familjer och levnadssituationer är olika. Här beskriver vi då fem av våra favorit metoder för att kunna vara en tvåspråkig familj.

1. En förälder, ett språk

”En förälder, ett språk” tillvägagångssättet (även kallad ”en person, en förälder” eller OPOL vilket är en förkortning av engelskans ”one person, one language”) är ett populärt val för familjer där varje förälder är flytande på ett eget språk. OPOL utövande föräldrar, som namnet antyder, talar bara sitt modersmål med sina barn oberoende av vart de befinner sig i världen. Till exempel, en fransk mamma talar franska och kubansk pappa talar spanska. En övervägning skulle vara att familjen bor i ett annat land vars modersmål är ett av föräldrarnas modersmål (säg, Spanien). I detta fall blir det språket majoritetsspråk och barnen kommer naturligtvis använda det mer regelbundet och få flyt i språket snabbare. För att bekämpa detta, måste den franska mamma som bor i Spanien vara extra noga med att låta sina barn öva tillräckligt mycket franska (i detta sammanhang, minoritetsspråket). (Många experter påstår att åtminstone 25 timmar per vecka är nödvändigt). Att samla på resurser som böcker och film och att regelbundet interagera med andra minoritetsspråkstalare (inklusive familjemedlemmar, vänner eller en barnvakt) kommer att vara till hjälp för att bli tvåspråkig.

2. Minoritetsspråk hemma

Ett annat alternativ är ”minoritetsspråk hemma” eller [email protected] (minority language at home) tekniken. Detta kan fungera när båda föräldrarna är bekväma i ett av deras två eller flera modersmål. Ett exempel till detta är en italiensk mamma som uppfostrar sitt barn i Sydney med sin australienska man som också talar italienska. I detta fall, använder hela familjen italienska hemma men engelska utanför hemmet. Detta tillvägagångssätt kan få vissa föräldrar att slippa känslan av att de exkluderar andra från att interagera med deras familj när de är ute i samhället. Det ger också en tydlig ram för barnen – hemmet blir ”byte” av språk. Utmaningen? Den förälder som går med på att använda sitt icke-modersmål hemma (den australienska pappan i detta fall) kan kämpa med känslan av att hen inte interagerar med sina barn lika naturligt som hen skulle på sitt modersmål.

3. Flytta till ett annat land

En förälders karriär kan vara deras barns språkfrälsning. Om en familj flyttar till ett främmande land och talar föräldrarnas modersmål hemma, medan barnen lär sig och talar landets språk i skolan eller med vänner kan leda till att bli tvåspråkig. En stor fördel med detta tillvägagångssätt är att barnen kommer att utvecklas med ett främmande skolsystem vilket kommer ge dem en effektiv erfarenhet av utlandsstudier innan de når universitetsåldern. Tanken på att flytta utomlands för arbete och studier kommer troligtvis vara mindre hotfullt för dessa barn när de blir vuxna.

4. Språkprogram

Föräldrar som inte har möjlighet att flytta utomlands kan välja utländska skolor som finns i deras land där alla lektioner genomförs på ett främmande språk. Föräldrar kan använda sådana skolor för att förstärka sitt minoritetsspråk samtidigt som de lever utomlands eller till att integrera ett andra språk till sina barn medan de bor i sitt eget land. Möjliga utlandsstudier plus fördjupade språkutbildningar öppnar dörrarna för högre studier och karriärmöjligheter senare i livet.

5. Språkkurser hemma och utomlands

Det är viktigt att komma ihåg att även om det är oerhört lätt för unga sinnen att lära sig ett främmande språk, så behöver de fortfarande tillräckligt med aktiva och varierande övningstimmar. Anta utmaningen från ett antal vinklar genom att anmäla barnen till språkkurser, sommarläger och utlandsstudier, eller hyr en barnskötare eller au-pair vars modersmål är det språk du vill att dina barn ska lära sig. Komplettera erfarenheter genom att tillbringa tid med vänner som är flytande i det språk du eftertraktar och sök efter resurser så som filmer och böcker på det andra språket. Nu är du på god väg mot att ha två språk i hemmet!

 

BLI TVÅSPRÅKIG MED EF! Läs mer

Dela denna artikel

Senaste artiklar av Språk