Mixed conditional

Det är möjligt att de två delarna i en mening med konditionalis syftar på två olika tidpunkter och att resultatet blir en mening med "mixed conditional" . Det finns två typer av meningar med blandad konditionalis.

Nutida resultat av ett dåtida tillstånd

Form

I den här typen av mening med blandad konditionalis är tempus i 'if'-satsen pluskvamperfekt och tempus i huvudsatsen konditionalis i presensform.

If-sats (tillstånd) Huvudsats (resulatt)
If + pluskvamperfekt konditionalis i presens
If this thing had happened that thing would happen.

Liksom i alla meningar med konditionalis är satsernas ordningsföljd inte bestämd. Du kan komma att behöva modifiera pronomen och justera intepunktionen när du ändrar satsernas inbördes ordning, men betydelsen förblir oförändrad.

Exempel
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funktion

Den här typen av blandad konditionalis syftar på ett orealistiskt dåtida tillstånd och dess troliga resultat i nutid. Dessa meningar uttrycker en situation som står i motsatsförhållande till både dåtidens och nutidens verklighet. I dessa meningar med blandad konditionalis är tiden dåtid i "if"-satsen och nutid i huvudsatsen.

Exempel
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

I dessa meningar med blandad konditionalis, kan du också använda modaler i huvudsatsen istället för would för att uttrycka graden av säkerhet, tillåtelse, eller för att ge råd om slutresultatet.

Exempel
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Dåtida resultat av ett nuvarande eller pågående tillstånd

Form

I denna andra typ av mening med blandad konditionalis står tempus i 'if'-satsen i simple past, medan tempus i huvudsatsen står i perfect conditional.

If-sats (tillstånd) Huvudsats (resultat)
If + imperfekt konditionalis i perfekt
If this thing happened that thing would have happened.

Liksom i alla meningar med konditionalis är satsernas ordningsföljd inte bestämd. Du kan komma att behöva modifiera pronomen och justera interpunktionen när du ändrar satsernas inbördes ordning, men betydelsen förblir oförändrad.

Exempel
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funktion

Dessa typer av meningar med blandad konditionalis syftar på en osann nuvarande situation och dess sannolika (men osanna) dåtida resultat. I dessa meningar med blandad konditionalis är tiden i if-satsen nu eller alltid och tiden i huvudsatsen är innan nutud.Till exempel står "If I wasn't afraid of spiders" i motsatsförhållande till nuvarande verklighet - jag är rädd för spindlar. "I would have picked it up" står i motsats till den dåtida verkligheten - jag tog inte upp den.

Exempel
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.