Engelsk grammatik

Undrar du över hur man använder semikolon på rätt sätt, eller var man placerar adverben i en mening? Då har du kommit till rätt ställe. Dessa sidor bildar en komplett guide till den engelska grammatiken och är fyllda med engelska grammatikregler. Varje grammatikregel förklaras med flera exempel på enkel engelska, samt där det behövs - med motexempel. De grammatikregler som den här guiden tar upp finns kategoriserade nedan. Engelsk grammatik är inte alltid lätt att förstå, men genom att använda den här guiden kan du påminna dig själv om reglerna och om hur man använder dem för att tala eller skriva på engelska.

Substantiv

Substantiv är personer, platser, eller föremål, De talar om för oss vad det är vi pratar om. Orden cat, Jack, rock, Africa, & it är exempel på substantiv.

Adjektiv

Adjektiv modifierar eller beskriver substantiv. Orden tall, beautiful, irresponsible, & boring är exempel på adjektiv.

Adverb

Adverb modifierar adjektiv, verb, eller andra adverb. De talar om för oss hur, när, och var saker händer. De uttrycker kvantitet, intensitet, frekvens, och åsikter.

 

Determinerare

Artiklar, kvantifierare och andra determinerare modifierar substantiv. De liknar på det sättet adjektiv. Determinerare hjälper oss att säga vad det är vi talar om.

Verb & Verbens tempus

Verb är ord som handlar om ageranden. De talar om för oss vad det är som händer, och när (dåtid, nutid, framtid). Verb kan även ge uttryck för möjligheter och tillstånd.

Tal

När vi återger vad någon säger, kan vi citera personen direkt eller indirekt. Reglerna för indirekt, eller återgivet tal, är en viktig del av grammatiken.

 

Interpunktion

Interpunktion är inte en del av den muntliga grammatiken, men det är nödvändigt att behärska den i skriftlig engelska.

Relativsatser

Vi använder relativsatser i engelskan för att skapa mer komplexa och mer precisa meningar.

Grammatiktest

Testa dina kunskaper i engelsk grammatik i kontext. Dina kunskaper testas både vad gäller att lyssna och att läsa.