Adverb

Adverb är en mycket bred ordklass. Adverb kan beskriva hur, var, eller när någonting hände. De kan också uttrycka åsikterna hos den som berättar om det som hände, om ett annat adjektivs eller adverbs intensitet, eller ha flera andra funktioner. Använd dessa sidor om grammatik som behandlar engelska adverb, för att  tala och skriva mer precist och mer beskrivande.

Adverb i engelskan