Frågeadverb

Frågeadverben why, where, how och when placeras i början av en fråga. Dessa frågor kan besvaras med en annan mening, eller med en mening som inleds med en preposition. Efter frågeadverbet i en fråga, måste du byta plats på subjekett och verbet, så att verbet hamnar först.

Exempel
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Att använda how

How kan användas för att bilda frågor på fyra olika sätt. How kan användas ensamt, i betydelsen "på vilket sätt".

Exempel
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How kan användas tillsammans med adjektiv för att fråga om ett attributs grad.

Exempel
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How kan användas tillsammans med much och many, för att fråga om kvantitet. Much används tillsammans med delbara substantiv och many används med odelbara substantiv.

Exempel
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How kan användas tillsammans med andra adverb för att fråga om en handlings frekvens eller grad.

Exempel
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?