Engelska namn

Att välja ett passande engelskt namn är viktigt. Kanske behöver du välja ut ett engelskt namn att använda under dina engelskalektioner? Eller håller du på att skriva en historia som utspelar sig i engelsk miljö och är i full gång med att namnge dina karaktärer? För den som inte har engelska som modersmål är det bäst att hålla sig till de klassiska namnen. Mer ovanliga namn är svårare att välja och kan komma att dra till sig oönskad uppmärksamhet. På listorna nedan finns de vanligaste engelska pojk- och flicknamnen i olika länder. Både för barn som föds idag och för hela det förra århundradet. I den sista tabellen listas de vanligaste engelska efternamnen i olika länder, baserat på aktuella uppgifter. Om du använder något av dessa engelska namn, kan du inte göra fel, eftersom att de alla är mycket vanliga.

De vanligaste engelska pojknamnen

plats England 2015 England under de senaste 100 åren USA 2014 USA under de senaste 100 åren
1 Oliver Jake Noah James
2 Jack Connor Liam John
3 Harry Callum Mason Robert
4 Jacob Jacob Jacob Michael
5 Charlie Kyle William William
6 Thomas Joe Ethan David
7 George Reece Michael Richard
8 Oscar Rhys Alexander Joseph
9 James Charlie James Charles
10 William Damian Daniel Thomas

 

De vanligaste engelska flicknamnen

plats England 2015 England under de senaste 100 åren USA 2014 USA under de senaste 100 åren
1 Amelia Margaret Emma Mary
2 Olivia Samantha Olivia Patricia
3 Isla Bethany Sophia Jennifer
4 Emily Elizabeth Isabella Elizabeth
5 Poppy Joanne Ava Linda
6 Ava Megan Mia Barbara
7 Isabella Victoria Emily Susan
8 Jessica Lauren Abigail Margaret
9 Lily Michelle Madison Jessica
10 Sophie Tracy Charlotte Sarah

 

De vanligaste engelska efternamnen

Plats England Ireland USA
1 Smith Murphy Smith
2 Jones O'Kelly Johnson
3 Williams O'Sullivan Williams
4 Brown Walsh Brown
5 Taylor Smith Jones
6 Davies O'Brien Miller
7 Wilson Byrne Davis
8 Evans O'Ryan Garcia
9 Thomas O'Connor Rodriguez
10 Roberts O'Neill Wilson

 

Plats Canada Australia New Zealand
1 Li Smith Smith
2 Smith Jones Wilson
3 Lam Williams Williams
4 Martin Brown Brown
5 Gelbero Wilson Taylor
6 Roy Taylor Jones
7 Tremblay Morton Singh
8 Lee White Wang
9 Gagnon Martin Anderson
10 Wilson Anderson Li