Tal

Använd referenserna i den här sektionen för att lära dig hur man citerar någon (direkt tal), eller hur man omformulerar vad någon sagt (indirekt eller återgivet tal).

Att återge talspråk i engelskan