Verb som används för att återge tal

Vissa av de verb som används för att återge tal kan användas på fler än ett sätt, och kan därför finnas listade under fler än en av nedanstående grupper.

Verb som fökjs av "if" eller "whether"
ask
know
remember
say
see
 
Verb som följs av "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Verb som följs av antingen "that" eller ett infinitiv tillsammans med "to"
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Verb som följs av en sats som inleds med "that" och som innehåller "should", vilken kan uteslutas till förmån för ett subjekt + verbets grundform, infinitiv
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Verb som följs av en sats som inleds med ett frågeord
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Verbs som följs av ett objekt + infinitiv tillsammans med "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn