Engelska ordlistor

Engelskan har ett stort ordförråd med uppskattningsvis 250,000 enskilda ord, med tre gånger så många olika ordbetydelser. De flesta engelsklärare kommer hursomhelst att tala om för dig, att om man lär sig de vanligast förekommande 3000 engelska orden, så kommer man att kunna förstå 90 till 95% av engelska nyhetstidningar, böcker, filmer och konversationer. Du kommer dessutom, med ett ordförråd av den storleken, att lätt kunna lära dig av sammanhanget, för att ytterligare utöka ditt ordförråd längs vägen. Det viktiga är att välja att lära sig rätt ord, så att du kan börja förstå snabbt och inte slösar tid. 

Lär dig de vanligaste orden först

Ett av de mest effektiva sätten att välja vilka engelska ord du bör prioritera, är att börja att studera de allra vanligast förekommande orden först. Länkarna nedan tar dig till några korta listor som du kan utgå från om du är nybörjare. Använd ett lexikon eller källor online för att kontrollera betydelsen för de ord du inte kan. Bildkort, antingen på vanligt papper eller online, är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att lära sig nya ord. Nyckeln till att memorisera engelska ord är regelbunden övning.

Ett logiskt sätt att lära sig nya ord

När du har lärt dig de korta ordlistorna, kan du gå vidare med de mer omfattande listorna här nedanför. Kom ihåg att även om en person som har engelska som modersmål har ett ordförråd på 20,000 ord eller mer, räcker det med att lära sig 3,000 ord för att kunna förstå största delen av vardaglig engelsk konversation och skrift. Detta så länge som du jobbar från rätt lista. Listorna nedan utgår från hur ofta orden förekommer, så du kommer inte att hitta ord som "tiger", "skirt", eller "spaghetti". Alla vanliga i engelska ordlistor för nybörjare, men inte särskilt användbara. För att lära dig engelska snabbare och mer effektivt, kan du fokusera på att lära dig de allra vanligast förekommande orden först, hellre än att öva in en slumpmässig samling ord som du antagligen inte kommer att ha mycket användning för.