De 50 vanligaste engelska verben

På den här listan finns de 50 mest frekvent använda engelska verben, i alfabetisk ordning. Att förstå hur man använder dessa är hög priotitet för alla som håller på att lära sig engelska. Att behärska verben är en hörnsten i ett starkt engelskt ordförråd, eftersom att det tillåter dig att beskriva ageranden och olika tillstånd av varande. Verb är en del av en kraftfull vokabulär. De kan böjas för att diskutera dåtid, framtid, hypotetiska situationer och möjligheter. Även om du bara har 50 vanliga verb i din verktygslåda, tillsammans med andra ordklasser, kommer du att kunna diskutera många olika saker på engelska.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would