Verb

Att välja rätt verbtempus och att böja verbet på rätt sätt, kan vara knepigt i engelskan. Klicka på ett verbtempus nedan för att läsa mer om hur detta tempus bildas och hur det används, eller välj en tid för att se hela listan över tempus och hur verbens olika tempus bildas och böjs.

Engelska tempus för att uttrycka nutid Exempel
Presens They walk home.
Progressiv presens They are walking home.
Engelska tempus för att uttrycka dåtid  
Imperfekt Peter lived in China in 1965.
Progressiv imperfekt I was reading when she arrived.
Engelska perfekttempus  
Perfekt I have lived here since 1987.
Present perfect continuous I have been living here for years.
Pluskvamperfekt We had been to see her several times before she visited us.
Past perfect continuous He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Futurum Exaktum We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Future perfect continuous By the end of your course, you will have been studying for five years.
Engelska tempus för att uttrycka framtid  
Enkel futurum They will go to Italy next week.
Future continuous tense I will be travelling by train.
Engelska verb för att uttrycka konditionalis  
Konditionalis 0 If ice gets hot it melts.
Konditionalis 1 If he is late I will be angry.
Konditionalis 2 If he was in Australia he would be getting up now.
Konditionalis 3 She would have visited me if she had had time.
Mixed conditional I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
Engelska -ing former  
Gerundium I like swimming.
Presens particip She goes running every morning.
Infinitiv  
Passivform