Konditionalis 2

Form

I meningar med konditionalis 2, står tempus i 'if-satsen i simple past, medan tempus i huvudsatsen står i present conditional eller i present continuous conditional.

If-sats (tillstånd) Huvudsats (resultat)
If + simple past present conditional eller present continuous conditional
If this thing happened that thing would happen.

Liksom i alla meningar med konditionalis, är satsernas ordningsfölj inte bestämd. Du kan komma att behöva modifiera pronomen och justera interpunktionen när du ändrar satsernas inbördes ordning, men betydelsen förblir densamma.

Exempel
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Funktion

Konditionalis 2 syftar på ett osannolikt eller hypotetiskt tillstånd och dess troliga resultat. Dessa meningar baseras inte på den faktiska situationen. I meningar med konditionalis 2 är tiden nu eller närsomhelst och situationen är hypotetisk.

Exempel
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can't go.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

Det är korrekt och mycket vanligt att säga "if I were" istället för "if I was" (konjunktiv).

Exempel
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

I meningar med konditionais 2, kan du också använda modaler i huvudsatsen istället för "would" för att uttrycka graden av säkerhet, tillåtelse eller för att ge råd om slutresultatet.

Exempel
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

Tempus present conditional

Alla verbs present conditional är sammansatt av två delar:
would + huvudverbets infinitivform utan "to"

Subjekt + would + infinitiv
He would go
They would stay
To Go: present conditional
Jakande Nekande Frågande Frågande och nekande
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?