Present Continuous Conditional

Form

I meningar med konditionals typ 2, kan en pågående form av konditionalis i presens, användas.

If-sats (villkor) Huvudsats (resultat)
If + imperfekt present continuous conditional
Om detta hände Skulle detta hålla på att hända.

Funktion

Den här formen är vanlig i meningar med konditionalis typ 2. Den uttrycker ett oavslutat eller pågående agerande eller tillstånd, som är är det sannolika resultatet av ett  overkligt villkor.

Exempel
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

Present continuous conditional

Present continuous conditional är, när det gäller alla verb, sammansatt av tre delar:
would + be + presens particip
Presens particip bildas genom att man lägger till -ing efter verbets grundform.

Subjekt + would + be + presens particip
He would be staying
They would be going
To Live: Present Continuous Conditional
Jakande Nekande Frågande Frågande och nekande
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?