Interpunktion

Interpunktion används för att skapa mening, tydlighet och för att betona olika delar av meningen. Du använder skiljetecken för att strukturera och organisera ditt skrivande.

Du förstår snabbt varför interpunktionen är viktig, om du försöker att läsa den här meningen som inte har någon interpunktion alls:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

Låt oss nu se om det gör någon skillnad om vi använder interpunktion!

Perhaps you don't always need to use commas, periods, colons etc. to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy, or angry I sometimes leave out punctuation marks. "Grammar is stupid! I can write without it and don't need it," my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I'll learn some punctuation - not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

Använd dig av de här sidorna som behandlar interpunktion för att lära dig att uttrycka dig tydligare och mer organiserat på engelska.

Engelsk interpunktion