Semikolon

Semikolon är något av ett mellanting mellan punkt och komma. Semikolon kan i engelskan användas för att binda samman fraser och meningar som är tematiskt sammankopplade, utan att man behöver använda konjunktioner  (exempel 1 nedan). Semikolon kan också användas istället för kommatecken för att separera punkterna på en lista, då punkterna själva redan innehåller kommatecken (exempel 2 nedan).

Exempel
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.