Relativsatser

En relativsats är en icke-nödvändig del av en mening. Den kan tillföra betydelse, men om den skulle tas bort, fungerar meningen fortfarande grammatiskt. Det finns två huvudsakliga typer av bisatser i engelskan. Det är viktigt att kunna skilja dem åt, eftersom att det påverkar vilket pronomen man ska välja för att inleda satsen. Detta är en mer detaljerad sida om placering av prepositioner i relativsatser.

Restriktiva relativsatser

En restriktiv relativsats talar om för oss vilken specifik person eller sak, ur en större grupp av personer eller saker, vi talar om. Om den restriktiva satsen tas bort, ändras meningens betydelse. En restriktiv relativsats separeras inte från resten av meningen genom kommatecken eller parenteser.

Exempel
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Lär dig mer om att använda restriktiva relativsatser på ett korrekt sätt.

Icke-restriktiva relativsatser

En icke-restriktiv sats ger oss mer information om den person eller sak vi talar om. Om en icke-restriktiv sats tas bort ur meningen, så går vi miste om några detaljer, men meningens övergripande betydelse förblir den samma. Icke-restriktiva relativsatser, separeras alltid från resten av meningen av kommatecken eller parenteser.

Exempel
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Lär dig mer om att använda icke-restriktiva relativsatser på ett korrekt sätt.