Restriktiva relativsatser

Restriktiva relativsatser ger, som namnet antyder, nödvändig information för att definiera eller identifiera den person eller den företeelse som vi talar om. Ta till exempel meningen: Dogs that like cats are very unusual. I den här meningen förstår vi att det finns många hundar i världen, men vi talar endast om de som tycker om katter. Den restriktiva relativsatsen ger oss den informationen. Om den restriktiva relativsatsen togs bort från meningen, skulle meningen fortfarande vara grammatiskt korrekt, men dess innebörd skulle ha ändrats betydligt.

Restriktiva relativsatser är sammansatta av ett relativt pronomen (utesluts ibland), ett verb, och andra möjliga delar som subjekt och objekt för verbet. Kommatecken används inte för att separera restriktiva relativsatser från resten av meningen. Kommatecken eller parenteser används för att separera icke-restriktiva relativsatser från resten av meningen.

Exempel
  • Children who hate chocolate are uncommon.
  • They live in a house whose roof is full of holes.
  • An elephant is an animal that lives in hot countries.
  • Let's go to a country where the sun always shines.
  • The reason why I came here today is not important.

Relativa pronomen

Följande relativa pronomen används i restriktiva relativsatser. Dessa relativa pronomen uppträder i början av den restriktiva relativsatsen och syftar på ett substantiv som förekommer tidigare i meningen.