Bindestreck och tankstreck

Ett bindestreck binder samman två ord eller fler, medan ett tankstreck separerar ord i parentetiska yttranden. De två blandas ibland samman eftersom att de är så lika varandra, men de används för olika ändamål. Bindestreck separeras inte genom mellanslag, medan ett tankstreck har ett mellanslag på varje sida.

Bindestreck

I allmänhet används bindestreck för att binda samman två ord, eller delar av ord, för att undvika förväxling eller dubbeltydighet. Kontrollera i ditt lexikon om du är osäker på om ett sammansatt ord ska skrivas med bindestreck eller inte, men ha i åtanke att nuvarande användning kan ha ändrats sedan lexikonet publicerades.

Exempel
 • run-down
 • up-to-date

I en del fall bevarar bindestreck tydligheten i det du skriver, som där två eller fler likadana bokstäver kolliderar, där man lägger till ett prefix, eller gällande familjerelationer. Många ord som tidigare försågs med bindestreck, har numer tappat det och blivit ett enda sammanhängande ord. (email, nowadays).

Exempel
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

I en del fall kan ett bindestreck förändra meningens betydelse.

Exempel
 • I am thinking of re-covering my sofa (= byta sofföverdrag)
 • I would like to recover my sofa. (= från någon som lånat eller stulit den)
Bindestreck i nummer

Använd bindestreck i fall av sammansatta nummer från twenty-one till ninety-nine.

Exempel
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

När man skriver ut fraktioner, placerar man ett bindestreck mellan täljare och nämnare utom när det redan finns ett bindestreck, antingen i täljaren eller i nämnaren.

Exempel
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Använd bindetreck när ett nummer är en del i ett sammansatt adjektiv.

Exempel
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Tankstreck

Tankstreck kan användas för att skjuta in yttranden eller kommentarer på ungefär samma sätt som man gör med paranteser. I formell skrift bör man använda sig av paranteser eftersom att tankstreck anses vara mer informella. Tankstreck kan användas för att ge eftertryck till en del av en mening .

Exempel
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.