Punkt

Punkt (kallas "full stop" på brittisk engelska) är antagligen det skiljetecken som är lättast att använda. Den används som en kniv för att skära av meninagrna i rätt längd. Man kan i allmänhet dela meningarna genom att använda punkt i slutet av en logisk och fullständig tanke, som ser rätt ut och som låter rätt.

Att markera slutet på en mening som inte är en fråga eller ett utrop
Exempel
 • Rome is the capital of Italy.
 • I was born in Australia and now live in Indonesia.
 • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people.
Indikera en förkortning

Många förkortningar avslutas med punkt. Dr, Mr, Mrs, och Ms har ingen punkt i brittisk engelska. Det har heller inte de flesta förkortningar som består av stora bokstäver, som t ex MA, Phd, eller CIA. I amerikansk engelska behöver vissa av dessa inte avsutas med punkt, eller så så är båda tillvägagångssätten korrekta (med och utan punkt). Om du behöver vara 100% korrekt när det gäller interpunktion, kan du ta hjälp av en detaljerad skrivhandbok som behandlar reglerna för interpunktion i den variant av engelska som du behöver använda.

Exempel
 • I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m.
 • We are coming on Fri., Jan. 4.
Ellipsis

Du kommer ofta att se meningar som avslutas med tre punkter i rad. Detta indikerar att meningen endast delvis har citerats, eller att det är upp till läsaren att avsluta den tanke som uttrycks.

Exempel
 • The Lord's Prayer begins, "Our Father which art in Heaven..."
 • He is always late, but you know how I feel about that...
Punkt efter ett ensamt ord

Ibland kan ett enda ord utgöra en mening. I det fallet sätter man punkt efter ordet som man skulle ha gjort med vilken annan mening som helst. Detta är ofta fallet när subjektet är underförstått, som i hälsningar och kommandon.

Exempel
 • "Goodbye."
 • "Stop."
Punkt efter siffror

I engelskan sätter man punkt efter siffror för att separera heltal från decimaler. En punkt i ett nummer kallas för "decimal point" och läses ut som "point" utom i de fall där man talar om pengar.

 
 • $10.43 = ten dollars and 43 cents
 • 14.17 = fourteen point one seven