Kommatecken

Det finns ett antal generella regler som du kan följa när du använder kommatecken. Du kommer hur som helst att upptäcka att det i engelskan finns många andra sätt på vilka du kan använda kommatecken för ge meningen ökad betydelse, eller för att betona en tanke, punkt, eller mening.

Trots att vi ofta får lära oss att kommatecken används för att ge "andrum" i meningen, är det faktiskt mer korrekt att använda dem för att organisera grupper av tankar och logiska resonemang. De flesta människor använder kommatecken för att försäkra sig om att betydelsen är begriplig och kommer, utan en tanke på grammatiska regler, att utesluta kommatecknet om betydelsen går fram ändå.

Att separera fraser, ord, eller satser i form av listor

När man gör upp listor är kommatecken det vanligaste sättet att separera en punkt från nästa. De sista två punkterna på listan spepareras vanligtvis av "and" eller "or", villka föregås av ett kommatecken. Bland redaktörer är detta sista komma känt som "Oxford Comma".

en serie av oberoende satser (meningar)
Exempel
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
en serie substantiv
Exempel
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
en serie adjektiv

En serie adjektiv ska vanligtvis separeras med kommatecken, men om ett adjektiv modifierar ett annat adjektiv ska kommatecken inte användas. (mening 3).

Exempel
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
en serie verb
Exempel
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
en serie fraser
Exempel
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

För att infoga detaljer

Använd kommatecken för att infoga icke restriktiva relativsatser och andra detaljer och kommentarer som inte är nödvändiga. Kommatecken placeras på bägge sidor om inlägget.

Exempel
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Meningar med particip

Exempel
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Påhängsfrågor

Exempel
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Interjektioner

Exempel
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

En sista varning

Att sätta ett kommatecken på fel ställe kan leda till att meningen får en helt annan betydelse. Se dessa två meningar:
I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = I detest you because you are a liar.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = You and I both detest liars.