Apostrof

Bland skiljetecknen är apostrofen antagligen det som orsakar mer bekymmer än alla de andra tillsammans! Problemet verkar nästan alltid komma sig av att man inte förstått att apostrofen har två vitt skilda (och mycket viktiga) användningsområden i engelskan: tillhörighet och förkortning.

Apostrofen i förkortningar

Det vanligaste sättet att använda apostrofer i engelskan är för att förkorta där ett substantiv eller pronomen och ett verb kombineras. Kom ihåg att apostrofen ofta ersätter en bokstav som fallit bort och placeras där den försvunna bokstaven skulle ha suttit.

Typ Utan förkortning Förkortning
Med "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Med "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Med "am" I am I'm
Med "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Med "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Med "have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Med "are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Ofta tar även personer med engelska som modersmål fel på its och it's, you're och your, who's och whose, och they're, their och there. Se nedan för att se skillnaden.

Exempel
 • It's a nice day outside. (contraction)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (possession)
 • You're not supposed to be here. (contraction)
 • This is your book. (possession)
 • Who's at the door? (contraction)
 • Whose shoes are these? (possession)
 • They're not here yet. (contraction)
 • Their car is red. (possession)
 • His car is over there. (location)

Apostrof för tillhörighet

I de flesta fall behöver du bara lägga till 's efter ett substantiv för att indikera tillhörighet

Exempel
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Substantiv i plural som inte slutar på s följer även de den här regeln:

Exempel
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Ordinära (eller vanliga) substantiv, både i singular och plural, som slutar på s, visar tillhörighet helt enkelt genom att man lägger till en apostrof efter s:et.

Exempel
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Egennamn (namn på personer, städer, länder) som slutar på s kan visa ägandeskap antingen genom att man lägger till en apostrof + s eller genom att man endast lägger till en ensam apostrof. Idag anses bägge formerna vara korrekta (Jones's or Jones') och många stora organisationer har helt gjort sig av med apostrofen (dvs Barclays Bank, Missing Persons Bureau) när de publicerar sitt namn.

Exempel
 • The Hughes' home (or the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)