Parentes och klammerparentes

Skillnaden mellan "bracket" och "parentheses" kan vara lite förvirrande. Vanligtvis syftar "parentheses" på runda parenteser ( ) och "brackets" på klammerparenteser [ ]. Vi blir dock alltmer vana att höra de bägge helt enkelt omnämnas som "round brackets" eller "square brackets".

Vanligtvis använder man klammerparenteser - [ ] - för speciella syften som t ex i tekniska manualer. Parenteser - ( ) - används på nästan samma sätt som man använder kommatecken: när vi vill lägga till ytterligare en förklaring, en eftertanke eller en kommentar som har med huvudbudskapet att göra, men som är åtskilt från det. Många grammatiker anser att parenteser skulle kunna ersättas med kommatecken i nästan samtliga fall.

Exempel
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)