Citationstecken

Använd citationstecken för att exakt citera det någon sagt. När du istället omformulerar vad någon sagt, behövs inga citationstecken.

Exempel
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Om någon annan citeras inom ett citat, använder man både enkla och dubbla citationstecken för att man ska kunna skilja de två citaten åt.

Exempel

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Du kan komma att se enkla eller dubbla citationstecken som markerar idiomatiska eller icke familjära uttryck.

Exempel
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Enkla och dubbla citationstecken används bägge också för särskilda syften gällande referenser i källförteckningar, eller när man citerar källor i akademisk skrift. Det finns olika sätt att organisera källförteckningar enligt färdiga format. De flesta organisationer och akademiska institutioner föredrar ett av dessa, eller publicerar sitt eget format i form av en stilhandbok.

Exempel
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.