Utropstecken

Utropstecken används för att uttrycka irritation, förvåning, häpnad och för att betona kommentarer och korta, skarpa fraser. I yrkessmässigt eller vardagligt skrivande används utropstecken mycket sparsamt, om de alls används.

Exempel
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Du kan också använda utropstecken för att markera att en fras är humoristisk, ironisk eller sarkastisk.

Exempel
  • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day)
  • That was clever! (when someone has done something stupid)

I mycket informell skrift (SMS, chat, Twitter eller Facebook, etc), kombineras ett utropstecken ibland med ett frågetecken för att visa på både förvåning och lätt osäkerhet. Dubbla utropstecken är vanliga i mycket informella skrivsätt , men kan ses som ett tecken på bristande utbildning när det gäller mer formell korrespondens.

Exempel på informell skrift
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!