Past continuous tense (Progressiv imperfekt)

Past continuous och dess funktioner

Past continuous beskriver ageranden eller händelser i en tid innan nutid, som började i dåtid och som fortfarande sker vid tidpunkten för uttalandet. Med andra ord uttrycker det ett ofärdigt eller ofullständigt agerande i dåtid.

Det används:

  • Ofta för att beskriva bakgrunden till en historia som berättas i dåtid, dvs "The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn't notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was running towards the river..."
  • för att beskriva en ofärdig händelse som avbrutits av en annan händelse eller av ett annat agerande dvs. "I was having a beautiful dream when the alarm clock rang."
  • för att uttrycka att någon ändrat sig: dvs. "I was going to spend the day at the beach but I've decided to get my homework done instead."
  • tillsammans med 'wonder', för en mycket artig förfrågan: e.g. "I was wondering if you could baby-sit for me tonight."
Exempel
  • They were waiting for the bus when the accident happened.
  • Caroline was skiing when she broke her leg.
  • When we arrived he was having a bath.
  • When the fire started I was watching television.

Notera: med verb som normalt inte används i continuous-form, används istället imperfekt.

Att bilda Past continuous

Alla verbs past continuous består av två delar: imperfekt av verbet "to be" (was/were), grundformen av huvudverbet +ing.

Subjekt was/were base + ing
They were watching
Jakande
She was reading
Nekande
She wasn't reading
Frågande
Was she reading?
Frågande och nekande
Wasn't she reading?
To play, past continuous
Jakande Nekande Frågande
I was playing I was not playing Was I playing?
You were playing You were not playing Were you playing?
He was playing He wasn't playing Was he playing?
We were playing We weren't playing Were we playing?
They were playing They weren't playing Were they playing?