Dåtid

Engelskan har fyra tempus för att uttrycka dåtid. Använd dem för att tala om saker som började och hade ett slut i dåtid, eller om sakar som började i dåtid och fortsätter i nutid.