Progressiv presens

Att bilda progressiv presens

Progressiv presens är, när det gäller alla verb, sammansatt av två delar - presens av verbet "to be" + presens particip av huvudverbet.

(Presens particip har denna form: grundform+ing, e.g. talking, playing, moving, smiling)

Jakande
Subjekt + to be + grundform + ing
She is talking.
Nekande
Subjekt + to be + not + grundform + ing
She is not (isn't) talking
Frågande
to be + subjekt + grundform + ing
Is she talking?

Exempel: TO GO, progressiv presens

Jakande Nekande Frågande
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

Notera:: alternativa nekande förkortningar: I'm not going, you're not going, he's not going etc.

Progressiv presens och dess funktioner

Liksom i alla engelskans tempus är talarens inställning lika viktig som tiden för agerandet eller händelsen. När någon använder progressiv presens, tänker denne på något som är oavslutat eller ofullständigt

Progressiv presens används:
 • för att beskriva ett agerande som är pågående i detta ögonblick: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • för att beskriva ett agerande som är pågående under den här tidsperioden, eller som är en trend: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • för att beskriva ett framtida agerande eller en framtida händelse, som redan har planerats eller förberetts: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • för att beskriva en temporär händelse eller situation: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • tillsammans med "always, forever, constantly", för att beskriva och betona fotgående ageranden i serie: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
VAR FÖRSIKTIG! Vissa verb används vanligtvis inte i progressiv form

Verb som vanligtvis inte används i progressiv form

Verben på listan här nedan används vanligtvis i grundform, eftersom att de syftar på tillstånd, snarare än ageranden eller processer.

Sinnen / Sinnesintryck
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Tyckanden
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= att tycka/tänka)
 • to find (= att anse)
 • to suppose
 • to think*
Mentala tillstånd
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Känslor / önskningar
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Mått
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
Övrigt
 • to look (=resemble)
 • to seem
 • to be (in most cases)
 • to have (when it means "to possess")*
Undantag

Verb som rör sinnesitryck (see, hear, feel, taste, smell) används ofta tillsammans med can: I can see... Dessa verb kan användas i progressiv form, men får då en annan betydelse

 • This coat feels nice and warm. (ditt intryck av kappans kvaliteter)
 • John's feeling much better now (hans hälsa håller på att förbättras)
 • She has three dogs and a cat. (ägandeskap)
 • She's having supper. (Hon håller på att äta)
 • I can see Anthony in the garden (sinnesitryck)
 • I'm seeing Anthony later (Vi planerar att mötas)