Future Perfect Continuous

Form

Future perfect continuous är sammansatt av två delar
future perfect av verbet "to be" (will have been) + presens particip av huvudverbet (huvudform + ing)

Subjekt + will have been + presens particip
He will have been playing.
I will have been playing.
To live, future perfect continuous
Jakande Nekande Frågande Nekande och frågande
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

Funktion

Liksom future perfect simple, används den här formen för att föreställa oss vid en tidpunkt i framtiden då vi tittar tillbaka. Den syftar på händelser eller ageranden vid en tidpunkt som ligger mellan nutid och ofullbordade ageranden vid en obestämd tidpunkt i framtiden. Den används oftast tillsammans med ett tidsuttryck..

Exempel
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?