Gerundium

Gerundium ser exakt likadant ut som presens particip, men det är bra att förstå skillnaden mellan dessa två. Gerundium har alltid samma funktion som ett substantiv (trots att det ser ut som ett verb). På den här sidan går vi igenom några av de sätt på vilka gerundium används. På en separat sida avhandlas de verb som följs av gerundium.

Gerundium som meningens subjekt
Exempel
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
Gerundium som komplement till verbet 'to be'
Exempel
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Gerundium efter prepositioner

Gerundium måste användas när ett verb kommer efter en preposition. Detta gäller även för vissa uttryck som slutar med en preposition, till exempel uttrycken in spite of och there's no point in.

Exempel
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Gerundium efter partikelverb

Partikelverb består av ett verb + preposition eller adverb.

Exempel
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Vissa partikelverb inkluderar ordet "to" som preposition, till exempel: to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, och to be used to. Det är viktigt att komma ihåg att eftersom ordet "to" i dessa fall är en är en preposition, måste det följas av gerundium. Det är inte en del av infinitivformen av verbet. Du kan kontrollera om "to" är en preposition eller en del av infinitivformen. Om du kan bilda en mening med betydelse genom att sätta pronomet "it" efter ordet "to", så är ordet "to" en preposition, och måste därmed följas av gerundium.

Exempel
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Gerundium i sammansatta substantiv

När gerundium används som en del i sammansatta substantiv, blir det tydligt att det fungerar som ett substantiv och inte som ett progressivt verb. Till exempel är ordet "swimming pool" en pool som är avsedd för simning och inte en pool som ägnar sig åt simning.

Exempel
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Gerundium efter vissa uttryck

Gerundium är nödvändigt efter uttrycken can't help, can't stand, to be worth, och it's no use.

Exempel
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.