Verb som följs av gerundium

Gerundium är vanligt förekommande efter en mängd olika verb verb. De viktigaste av dessa verb listas här nedanför. Alla de här verben kan följas av substantiv istället för av gerundium. Kom ihåg att gerundium alltid fungerar som ett substantiv i meningen. En del av dessa verb kan även följas av en that-sats. De verb vars användning kräver extra förklaringar visas i form av länkar, som leder till mer detaljerade sidor.

Verb som kan följas av substantiv eller av gerundium
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Exempel
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Verb som kan följas av substantiv, gerundium, eller av en that-sats
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Exempel
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Vissa verb kan följas av gerundium eller av infinitiv utan att deras betydelse ändras. Vissa andra verbs betydelse är istället berorende av om verbet följs av gerunduim eller infinitiv. Detaljerade sidor behandlar de individuella  verb som kan följas av gerundium eller av infinitiv, med  bibehållen betydelse, samt verb som kan följas av gerundium eller av infinitiv med förändrad betydelse..