Att använda "Suggest"

Suggest kan användas på tre olika sätt, med identisk eller liknande betydelse. Konstruktionen kan vara lite komplicerad att lära sig, så var uppmärksam på detaljerna. Suggest kan följas direkt av gerundium, eller av ett possessivt adjektiv + gerundium, i de fall där gerundiumet inte syftar på meningens subjekt.

Exempel
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest kan också följas av that + subjekt + should + verb, men i dessa satser kan både that och should uteslutas och lämna subjektet direkt efter verbet suggest.

Exempel
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest kan följas av ett substantiv om betydelsen tydligt framgår av kontexten.

Exempel
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Till sist kan suggest följas av ett frågeord + infinitiv.

Exempel
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.