Att använda "Excuse", "Forgive" och "Pardon"

Excuse, forgive, & pardon kan följas av ett objekt + gerundium eller av for + objekt + gerundium (båda formerna är vanliga i talad engelska). Dessa tre verb kan också följas av ett possessivt adjektiv + gerundium, men detta är mer formellt och används mindre i talad engelska. Dessa exempel är markerade med en asterisk (*). Excuse, forgive, & pardon kan också följas av ett substantiv.

Exempel
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.