Gerundium motsvarar inte infinitiv

Vissa verb kan följas av gerundium och infinitiv, men meningens betydelse blir annorlunda i de olika fallen. Länkarna på den här sidan leder till mer detaljerade sidor, som beskriver vilka olika betydelser konstruktioner av den här typen har.

Verb som kan följas av gerundium, infinitiv, eller av ett substantiv
Verb som kan följas av gerundium, infinitiv, ett substantiv, eller av en that-sats