Gerundium motsvarar infinitiv

Vissa verb kan antingen följas av gerundium eller av infinitiv, och vilken av de två som används gör liten eller ingen skillnad för betydelsen. Länkarna leder till mer detaljerade sidor, där de olika verbens användning och betydelse förklaras.

Verb som kan följas av gerundium, infinitiv, eller av ett substantiv
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Exempel
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Verb som kan följas av gerundium, infinitiv, ett substantiv eller av en that-sats
Exempel
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.