Att använda "Appreciate"

Appreciate följs av ett ensamt gerundium när gerundiumet syftar på satsens subjekt, men följs istället av ett possessivt adjektiv + gerundium när gerundiumet inte syftar på subjektet. Appreciate kan också följas av ett substantiv.

Exempel
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.